Disclaimer

De website www.maxigifts.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links en hyperlinks, zijn eigendom van maxigifts.nl Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan op te slaan, te kopiƫren of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van maxigifts.nl.

Aan de op deze website getoonde informatie wordt voortdurend met zorg en aandacht toevoegingen en aanpassingen verricht. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Alle getoonde afbeeldingen op de website zijn slechts ter illustratie. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Maxigifts behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen die betrekking hebben op de informatie, de afbeeldingen en prijzen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De website bevat links en hyperlinks die leiden naar andere websites, welke geen eigendom zijn van maxigifts en ook niet door ons worden onderhouden. Deze links zijn puur en alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze sites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door maxigifts worden onderhouden wordt afgewezen.